slider

Kontakt

Kontakt

nuczv logo farebne new

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Tomášiková 4
P.O.BOX 15
820 09 Bratislava 29

Ing. Lucia Zelnerová, projektová manažérka
E-mail: lucia.zelnerova@nuczv.sk
Telefón: 00421 2/ 692 02 235
__________________________________________________________________________________

Prelink na Facebook – konto Vzdelávanie dospelých
https://www.facebook.com/VzdelavanieDospelych/?fref=ts

prelink na Facebook – konto EPALE
https://www.facebook.com/EPALE.SK/?fref=ts

EACAE
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EBSN
http://www.basicskills.eu/

EPALE
https://ec.europa.eu/epale/sk

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania