Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania zorganizovala pod záštitou pána Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy výskumu a športu SR odbornú konferenciu na tému Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti, ktorá sa konala 31. mája 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik za účasti popredných osobností z radov zamestnávateľov, stredných odborných škôl, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií, asociácií vzdelávacích inštitúcií a ústredných orgánov štátnej správy. Už názov konferencie poukázal na jeden z najvážnejších problémov nášho školstva – neschopnosť reagovať efektívne na potreby trhu práce. Cieľom konferencie nebolo len rozvíriť diskusiu
o tomto probléme, ale načrtnúť aj jeho riešenia.

Pozrite si videozáznam z konferencie na adrese http://konferencie.education.sk/menu/online