slider

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňovskej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania. 

Európsky týždeň odborných zručností sa bude konať od 5 do 9 decembra 2016. Týždeň zručností je otvorený všetkým organizáciám z ktoréhokoľvek z 28 členských štátov EÚ, členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu(Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko) alebo kandidátskych krajín. Ak ste študent, učiteľ alebo školiteľ odborného vzdelávania a prípravy, združenie mládeže alebo študentov, poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy, spoločnosť, verejné alebo súkromné služby zamestnanosti, výskumník, kariérny poradca, rodičovské združenie, miestny/regionálny/vnútroštátny orgán, think tank, obchodná komora, sociálny partner alebo iná záujmová skupina v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, môžete sa zapojiť. 

Oficiálna stránka podujatia: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností prebehne aj konferencia Adult Skills Conference, v dňoch 6.-7.12.2016 v Bruseli. Hlavným cieľom konferencie je podporiť vzdelávanie dospelých medzi všetkými zúčastnenými stranami z vašej krajiny ako potenciálnych účastníkov. Pozrite si informácie aj z platformy EPALE: http://bit.ly/2fBHdIe

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností pozýva na nasledujúce workshopy:

Workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI, ktorý sa uskutoční 5. 12. 2016 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania, na Tomášikovej 4 v Bratislave.

Workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, ktorý sa uskutoční 8. 12. 2016 v hoteli Národný dom, na Národnej ulici č.11 v Banskej Bystrici.

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania