slider

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF
V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval  Národný ústav celoživotného vzdelávania a  tútori Poradenských centier pre dospelých (PCD)   Mgr. Adriána Kočanová  (Spišská Nová Ves ) v spolupráci s  Mgr. Jurajom  Petríkom (Prešov), v súčinnosti s Mgr. Ivetou  Húsenicovou  (Brezno) dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA. Predmetný seminár sa konal v priestoroch Poradenského centra Spišská Nová Ves.

Ján Dubnička počas týchto dvoch dní predstavil účastníkom celkový pohľad na koučovanie. Profesionálnym prístupom a navodením veľmi priateľskej atmosféry im priblížil všetky „zákutia“ koučovania, ako aj zamerania sa na celkový prínos tejto techniky smerujúcej k pomoci ľuďom. Vždy so zreteľom na fakt, že v každom z nás je ten zdroj, tá cesta, len je potrebné ju objaviť.

Dovolím si jedno motto/citát z predmetného seminára, ktoré nám počas kurzu Ján Dubnička neraz pripomínal: „Žaluď má v sebe uložené všetky potrebné informácie na to, aby vyrástol vo veľký strom. Jediné  čo ako kouč môžem urobiť, je nechať tomu čas a priestor na rast“.

Aktívne zapájanie účastníkov a práca v skupinkách či dvojiciach len dopĺňali celkové pochopenie problematiky účastníkmi. Pričom každý sa aspoň na malú chvíľku stal KOUČOM, vďaka čomu ľahšie pochopil celý priebeh koučovania. Podľa spätnej väzby účastníkov, mnohí s tým pokračovali aj doma u svojich známych či rodiny.

Veľmi rád by som Vám „prezradil“ viac detailov zo vzdelávania, avšak stále je tu priestor zúčastniť sa ďalších vzdelávacích programov Jána Dubničku a dozvedieť sa ich z prvej ruky. Celková spätná väzba od klientov, ako aj od nás s kolegyňou je veľmi pozitívna, a preto sme radi, že sa nám podarilo zapojiť ďalších ľudí do procesu celoživotného vzdelávania. Nakoľko súčasná doba si vyžaduje neustále zdokonaľovanie a získavanie nových vedomostí a zručností, ktoré nám pomôžu adekvátne reagovať a prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa podmienkam, či už v osobnom alebo pracovnom živote.

Poradenské centrá pre dospelých sú tu pre širokú verejnosť a ich hlavnou „úlohou“ a poslaním  je bezplatné poradenstvo v pracovnej oblasti, v oblasti kariérneho rozvoja, rozšírenia či získania kvalifikácie.  Nie menej dôležitým cieľom je šírenie povedomia o potrebe celoživotného vzdelávania a poradenstvav oblasti kariéry - nielen s ohľadom na Európsky kvalifikačný rámec.

Veľká VĎAKA za nás patrí všetkým účastníkom a zároveň Jankovi Dubničkovi, že si našiel čas, prijal pozvanie organizátorov, bol ochotný prísť a zrealizovať tento seminár v Spišskej Novej Vsi a že prezradil čo - to zo svojho „koučovacieho know-how“.

Spolu s kolegynkou pevne veríme, že sa s p. Dubničkom ešte stretneme, či už v oblasti pracovnej alebo osobnej, nakoľko v nás, a tiež účastníkoch seminára, zanechal veľmi pozitívny dojem.

ĎAKUJEME!
Národný ústav celoživotného vzdelávania