slider

Konferencia k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Konferencia k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania, ako partner projektu StavEdu, vás pozýva na konferenciu k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktorá sa bude konať 8. decembra 2016 v Ústave vzdelávania a služieb, Bárdošová 33, Bratislava v čase od 10:00h do približne 15:15h.Prosím registrujte sa pomocou internetového odkazu (linku) zabudovaného do pozvánky.

Kliknite na pozvánku: Pozvánka

Projekt StavEdu je základným kameňom implementácie „Cestovnej mapy“ spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Zároveň je súčasťou iniciatívy ZSPS za zelený rast v stavebníctve zameraný na akceleráciu renovácií existujúcich budov a využitia inteligentných energetických riešení v budovách. Tým sa zvýši prínos stavebného sektora k ochrane životného prostredia, úspore energií a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Národný ústav celoživotného vzdelávania