slider

Pozrite si 2. newsletter projektu EUPA NEXT - Uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania: Prípadová štúdia administratívneho personálu

Pozrite si 2. newsletter projektu EUPA NEXT - Uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania: Prípadová štúdia administratívneho personálu
Národný ústav celoživotného vzdelávania