slider

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje nové workshopy

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje nové workshopy

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetencií a využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva.


Riešenie problematiky rozvoja kľúčových kompetencií bude hlavnou témou workshopov, ktoré sa budú konať dňa 15.6.2017 v Banskej Bystrici a 16.6.2017 v Trnave.

Problematika rozvoja podnikateľských kompetencií bude cieľom workshopov, ktoré sa budú konať dňa 13.6.2017 v Košiciach, dňa 14.6.2017 v Banskej Bystrici a 15.6.2017 v Trnave.

Využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva bude témou workshopov, ktoré sa budú konať dňa 25.5.2017 v Košiciach, dňa 30.5.2017 v Banskej Bystrici, dňa 6.6.2017 v Žiline, dňa 15.6.2017 v Prešove a 11.9.2017 v Bratislave.

Spomínané workshopy sú určené pre multiplikátorov vo vzťahu k uvedeným témam , t.j.  pre učiteľov, lektorov, kariérnych poradcov a ďalších vzdelávateľov dospelých a zároveň aj pre cieľovú skupinu projektu, ktorou sú nezamestnaní dospelí s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladí nezamestnaní dospelí.

Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa na uvedené workshopy nájdete v priložených informáciach:

Workshop WP3 - informácie

Workshop WP4 - informácie

Workshop WP5 - informácie

Národný ústav celoživotného vzdelávania