slider

Súťaž EPALE

Súťaž EPALE
Termín otvorenia súťaže je od 11. novembra 2017do 11. novembra 2018

Platforma EPALE, ktorá je súčasťou Národného ústavu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž ! Platforma EPALE chce súťažou prispieť ku kvalite v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku hodnotením kvality príspevkov na platforme EPALE !

Povieme vám ako …

sa do súťaže sa môžu zapojiť všetci fanúšikovia platformy EPALE, i tí, ktorí platformu doteraz využívali iba na čítanieJ. Vážení vzdelávatelia, študenti (prioritne v odbore andragogiky i žurnalistiky), zástupcovia združení, inštitúcií, tvorcovia politík a žurnalisti, ak ste súčasťou prostredia vzdelávania dospelých, doprajte si šancu, ktorú vám platforma EPALE ponúka.

Naše podmienky..

1. zaregistruj sa na platforme EPALE SK. https://ec.europa.eu/epale/sk/node/27385

2. rozhodni sa pre typ príspevku na EPALE ! Napíš blog, spracuj článok, informuj EPALE komunitu o podujatiach, nakŕm našu knižnicu zdrojov vhodnými odkazmi na dokumenty, štúdie, webové portály…

3. Ak už si si vybral, čím chceš prispieť, umiestni to na platformu EPALE (ako, čítaj tu alebo použi náš helpdesk  info.epale@nuczv.sk ) !

vaša výhra..

KVALITU a kvantitu obsahu odmeníme

- vašou účasťou na národnom / medzinárodnom podujatí (konferencia, workshop, seminár) pre 2 osoby. Podujatie by sa malo týkať vzdelávania dospelých. Finančné náklady hradí projekt EPALE !  

- ďalším 3 úspešným výhercom poskytneme zdarma ďalšie vzdelávanie na Národnom ústave celoživotného vzdelávania po dobu jedného roku (vzdelávanie v rámci ponuky) !

- 5 z vás, ktorí sa predstavia výnimočnou témou, nápadom na skvalitnenie vzdelávania dospelých na Slovensku, dáme možnosť odprezentovať svoju prácu, či skúsenosť na národnom podujatí !

Všetkých výhercov odmeníme aj našim certifikátom platformy EPALE !

! Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori, ktorí disponujú hodnotnými životnými skúsenosťami v  oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni ! Privítame aj študentov, ktorých diplomové práce zaujali vašich profesorovJ a chcete sa zviditeľniť pre budúcich kolegov alebo hľadáte partnerov pre budúci prácu, či spoluprácu !

https://ec.europa.eu/epale/sk/nss/national-support-services-slovakia
Národný ústav celoživotného vzdelávania