slider

Aktuality

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňovskej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania. 

čítať ďalej

Workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  pozýva na pripravovaný workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, ktorý sa uskutoční 8. 12. 2016 v hoteli Národný dom, na Národnej ulici č.11 v Banskej Bystrici, v čase od 10:00 – 14:00 hod.

čítať ďalej

Workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  pozýva na workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI, ktorý sa uskutoční 5. 12. 2016 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania, na Tomášikovej 4 v Bratislave, v čase od 9:00 – 13:00 hod..

čítať ďalej

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, otvoril výstavu kováčskeho remesla
18. októbra 2016 otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, výstavu prác žiakov a učiteľov odboru "Umelecký kováč" Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto. Na prehliadku diel šikovných učňov a pedagógov tohto remeslo zavítal aj minister obrany SR, Peter Gajdoš. Výstava sa koná v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici 4 v Bratislave a bude otvorená do 31.12.2016, v každý pracovný deň v čase od 7:00 - 17:00. 

čítať ďalej

Ukážka práce kováčskeho remesla

Národný ústav celoživotného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste organizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, výstavu prác žiakov a učiteľov v odbore „Umelecký kováč“. Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 18.10.2016 o 10:30 v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave.

Počas celého dňa bude prebiehať ukážka kováčskeho remesla žiakmi vyššie uvedenej školy. Súčasťou ukážky bude i možnosť pre návštevníkov skúsiť si kováčske remeslo pod vedením majstra kováča.

Následne bude výstava prístupná verejnosti do 31.12.2016 v každý pracovný deň od 7:00 – 17:00 v Národnom ústave celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava.

Pozvánka_Ukážka práce kováčskeho remesla

čítať ďalej

7. apríla 2016, od 9:30 do 15:30 sa v Expo klube Incheba počas veľtrhu Coneco/Racioenergia uskutoční konferencia “Investing in Construction Skills” zameraná na zručnosti potrebné pre rast trhu s inteligentnými riešeniami v budovách v strednej Európe. Hlavnými cieľmi konferencie je zvýšenie informovanosti o projektoch ingREeS, StavEdu a CrossCraft, diskusia o dôležitosti celoživotného vzdelávania v stavebnom sektore v oblasti energetickej efektívnosti a používaní obnoviteľných zdrojov energie v budovách a uzšia spolupráca v ďalšom vzdelávaní v strednej Európe. 

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) oznamuje, že národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce – CVANU, bol k 31.12.2015 u­končený.

čítať ďalej

TS NUCZV Záverečná konferencia CVANU 15.12.2015

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte nám pozvať Vás na pripravovanú záverečnú konferenciu knárodnému projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU), ktorá sa uskutoční pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. decembra 2015  v hoteli DEVÍN**** v Bratislave.

čítať ďalej

Dňa 2. decembra 2015 o 14.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 16.00 hod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania