slider

Aktuality

Dovoľte nám, aby sme Vás v mene pani riaditeľky Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave, JUDr. Mgr. Zuzany ŠTRBÍKOVEJ, čo najsrdečnejšie pozvali na pripravovaný seminár, ktorý sa uskutoční pod záštitou Juraja DRAXLERA, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pod záštitou Iva NESROVNALA, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a prezidenta Únie miest Slovenska a pod záštitou Karola MIČIETU, rektora Univerzity Komenského v Bratislave,VZDELÁVANÍM K AKTÍVNEMU STARNUTIU, ktorý sa uskutoční  27. októbra 2015 od 10:00 hod.v Zrkadlovej sále PRIMACIÁLNEHO PALÁCA v Bratislave.

čítať ďalej

Plánované zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa ruší z dôvodu náhlych pracovných povinností jednak ministra školstva, vedy, výskumu a športu ako predsedu výboru a jednak štátnej tajomníčky Romany Kanovskej, ktorá ho následne musí zastúpiť.

čítať ďalej

Dňa 6. októbra 2015 o 13.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 15.00 hod.

čítať ďalej

Vážené dámy, vážení páni,                                                                                                                                                                                                               

dovoľte mi, aby som Vás v mene pani riaditeľky Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave, JUDr. Mgr. Zuzany Štrbíkovej, čo najsrdečnejšie pozvala na pripravované semináre, ktoré organizujeme v rámci realizácie projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, pod názvom:

POSTOJE OBYVATEĽSTVA K VZDELÁVANIU

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
Bratislava, 18.9.2015 

Národný ústav celoživotného vzdelávania v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce nastavuje systém ďalšieho vzdelávania tak, aby absolvovaním vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania (vzdelávania dospelých) nadobudli jednotlivci dostatočné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné a vyžadované pre tú ktorú kvalifikáciu. Z toho dôvodu sa zaoberá systémom kvality ďalšieho vzdelávania, kvality vzdelávacích inštitúcií, obsahom a rozsahom vzdelávacích programov, uznávaním výsledkov ďalšieho vzdelávania a pod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje medzinárodnú konferenciu konanú pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pod záštitou Didiera Lopinota,  veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku

Systém poradenstva a vzdelávania dospelých vo Francúzsku - výmena skúseností medzi Slovenskom a Francúzskom, ktorá sa uskutoční  v dňoch 16. – 17. septembra 2015 v hoteli Austria Trend v Bratislave.

čítať ďalej

Dňa 17. júna 2015 o 13.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 15.00 hod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod názvom Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. mája 2015 v hoteli Devín v Bratislave.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania