slider

Aktuality

Dňa 8.12. 2014 o 15.00 hod. sa v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania uskutoční v poradí tretie stretnutie členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania, ktorého hlavným bodom programu bude vecný zámer Zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania, ako zákon, ktorý bude nahrádzať Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

čítať ďalej

Dňa 9. decembra 2014 o 14:00 hod. sa uskutoční v poradí už tretie zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo (ďalej len „národné fórum“). Národné fórum zoskupuje inštitúcie, ktoré sa zaoberajú jednotlivými subsystémami poradenstva, od žiakov na základných školách, cez študentov na stredných a vysokých školách až po zamestnaných a nezamestnaných dospelých. Národné fórum zároveň vytvorilo spoluprácu medzi MŠVVŠ SR a MPSVR SR, ktoré v poradenskom systéme majú dominantnú úlohu.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje vernisáž Michala Černušáka s názvom HEROES, ktorá sa bude konať dňa 18. 9. 2014 o 17.00 hod. v sídle Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici č. 4, v Bratislave.

čítať ďalej

Dňa 17. septembra 2014 o 8.30 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 10.30 hod.

čítať ďalej

Slováci by boli zdravší, keby ľudia jedli viac ovčích mliečnych výrobkov a jahňaciny. Vytvorili by tým aj tisícky nových pracovných príležitostí. Rozšírením chovu len o stotisíc oviec by našlo prácu tisíc ľudí. Tvrdí to Milan Margetín, ktorý prednáša chov oviec a kôz na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na margo zdravotnej neškodnosti ovčieho syra radí spotrebiteľom, aby si ľudia vyberali svoju značku, teda svojho baču, tak ako si pri kúpe medu vyberajú včelára.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania