slider

Aktuality

Dňa 8.12. 2014 o 15.00 hod. sa v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania uskutoční v poradí tretie stretnutie členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania, ktorého hlavným bodom programu bude vecný zámer Zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania, ako zákon, ktorý bude nahrádzať Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

čítať ďalej

Dňa 9. decembra 2014 o 14:00 hod. sa uskutoční v poradí už tretie zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo (ďalej len „národné fórum“). Národné fórum zoskupuje inštitúcie, ktoré sa zaoberajú jednotlivými subsystémami poradenstva, od žiakov na základných školách, cez študentov na stredných a vysokých školách až po zamestnaných a nezamestnaných dospelých. Národné fórum zároveň vytvorilo spoluprácu medzi MŠVVŠ SR a MPSVR SR, ktoré v poradenskom systéme majú dominantnú úlohu.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania