slider

Aktuality

Píše ekonóm Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV

Dnes nedokážeme správne rozhodnúť, čo učiť v školách, aby z nich o dvadsať rokov vychádzali presne takí absolventi, akí budú potrební na trhu práce. Vývoj spoločnosti a ekonomiky ovplyvňujú v princípe nepredpovedateľné inovácie.

čítať ďalej

Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa 3. júna 2014 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Inovácie vo vzdelávaní dospelých - výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom. Podujatie organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania v spolupráci s MŠVVaŠ SR.

Minister v rámci svojho príhovoru vyzdvihol potrebu celoživotného vzdelávania pre budovanie vedomostnej spoločnosti, rozvoj ekonomiky a hospodársky rast krajiny. „Verím, že dnešným dňom sa spolupráca medzi Slovenskou republikou a Fínskom rozšíri i na oblasť vzdelávania dospelých a že cenné informácie od fínskych expertov budú bohatou inšpiráciou do našej každodennej praxe.“

čítať ďalej

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Inovácie vo vzdelávaní dospelých

Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom,

ktorá sa uskutoční

3. júna 2014

hoteli SOREA Regia v Bratislave, Kráľovské údolie 6, http://www.sorea.sk/Default.aspx?CatID=327#

od 8:30 do 15:00

čítať ďalej

Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike. Výsledky prieskumu pomôžu previazať reálne potreby trhu práce so systémom ďalšieho vzdelávania, a to prostredníctvom identifikácie požiadaviek a potrieb samotných zamestnávateľov na svojich zamestnancov vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky.

čítať ďalej

Dňa 16. apríla 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

Poslanec Beblavý je ako predvoj lobistov

Včerajšie vystúpenie poslanca Miroslava Beblavého bolo akýmsi predvojom lobistov. Tých, ktorí si zo vzdelávania robia biznis a dnes im prekáža, že na ňom nebudú môcť zarábať. Poslanec včera pozabudol na to, že architektami projektu je 9 asociácií, ktoré najlepšie vedia, čo reálne potrebujú zamestnanci v ich odvetví. Dokonca pocitovým spochybnením jednej časti projektu kritizuje 124 modulov vzdelávania. Otvoril však dvere lobistom, ktorým v projekte ide o biznis pre vlastné „vzdelávačky“.

čítať ďalej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

tlačový a informačný odbor, Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Reakcia                                                                                                                                             

Bratislava 11. marca 2014

čítať ďalej

Dňa 31. januára 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

V súvislosti s vývojom v procese prípravy Celoštátnej stratégie a v zmysle Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, ktoré v bode E.7 ukladá podpredsedovi Rady vlády SR pre ĽP, NM a RR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR „zriadiť vo svojej pôsobnosti ODBORNÚ PRACOVNÚ SKUPINU zloženú pomerne zo zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv v Slovenskej republike“, vyhlasuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) výzvu na sformovanie vyššie uvedenej pracovnej skupinyZriadená bude rámci NÚCŽV, ktorý je gestorom Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Výbor VVV ĽPaRV).

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania