slider

Aktuality

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje vernisáž Michala Černušáka s názvom HEROES, ktorá sa bude konať dňa 18. 9. 2014 o 17.00 hod. v sídle Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici č. 4, v Bratislave.

čítať ďalej

Dňa 17. septembra 2014 o 8.30 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 10.30 hod.

čítať ďalej

Slováci by boli zdravší, keby ľudia jedli viac ovčích mliečnych výrobkov a jahňaciny. Vytvorili by tým aj tisícky nových pracovných príležitostí. Rozšírením chovu len o stotisíc oviec by našlo prácu tisíc ľudí. Tvrdí to Milan Margetín, ktorý prednáša chov oviec a kôz na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na margo zdravotnej neškodnosti ovčieho syra radí spotrebiteľom, aby si ľudia vyberali svoju značku, teda svojho baču, tak ako si pri kúpe medu vyberajú včelára.

čítať ďalej

Píše ekonóm Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV

Dnes nedokážeme správne rozhodnúť, čo učiť v školách, aby z nich o dvadsať rokov vychádzali presne takí absolventi, akí budú potrební na trhu práce. Vývoj spoločnosti a ekonomiky ovplyvňujú v princípe nepredpovedateľné inovácie.

čítať ďalej

Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa 3. júna 2014 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Inovácie vo vzdelávaní dospelých - výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom. Podujatie organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania v spolupráci s MŠVVaŠ SR.

Minister v rámci svojho príhovoru vyzdvihol potrebu celoživotného vzdelávania pre budovanie vedomostnej spoločnosti, rozvoj ekonomiky a hospodársky rast krajiny. „Verím, že dnešným dňom sa spolupráca medzi Slovenskou republikou a Fínskom rozšíri i na oblasť vzdelávania dospelých a že cenné informácie od fínskych expertov budú bohatou inšpiráciou do našej každodennej praxe.“

čítať ďalej

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Inovácie vo vzdelávaní dospelých

Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom,

ktorá sa uskutoční

3. júna 2014

hoteli SOREA Regia v Bratislave, Kráľovské údolie 6, http://www.sorea.sk/Default.aspx?CatID=327#

od 8:30 do 15:00

čítať ďalej

Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike. Výsledky prieskumu pomôžu previazať reálne potreby trhu práce so systémom ďalšieho vzdelávania, a to prostredníctvom identifikácie požiadaviek a potrieb samotných zamestnávateľov na svojich zamestnancov vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky.

čítať ďalej

Dňa 16. apríla 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania