slider

Aktuality

V spolupráci s Inštitútom pre verejnú politiku a manažment v Litve sa NÚCŽV podieľa na popísaní nástrojov financovania vzdelávania dospelých na Slovensku, čím prispejeme k ucelenej štúdii o financovaní ďalšieho vzdelávania v jednotlivých európskych štátoch. Účelom tejto štúdie je poskytnúť prehľad a analýzu foriem spolufinancovania na podporu vzdelávania dospelých  v rámci 27 členských štátov EÚ a na ich základe formulovať odporúčania pre decíznu sféru v jednotlivých štátoch. Štúdia sa týka súkromných a verejno-súkromných schém a nástrojov financovania vzdelávania dospelých.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania