slider

Aktuálne

EPALE bulletin TOP EDU SK

Dovoľte nám zoznámiť vás s  bulletinmi TOP EDU SK a zároveň aj našou snahou vniesť do vašich pracovných životov niekoľko užitočných podnetov, zdrojov a náhľadov. Chceme totiž vo vás vyvolať reťazovú reakciu spolupráce, vypočutých úvah, objavovania kontaktov a úspešnú prezentáciu pracovných zámerov.

EPALE bulletin 1

EPALE bulletin 2

EPALE bulletin 3

TOP EDU titulka 1TopEDU 4 5 6 16 titNEWTopEDU 7 8 9 16 final Page 01  titulka

September 2015

epale

Koncom septembra bola spustená najnovšia verzia Elektronickej platformy pre vzdelávanie dospelých v Európe, EPALE (EPALE – The Electronic Platform for Adult Learning in Europe).

čítať ďalej

07.09.2015

Konferencia "Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní, EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých)"

V rámci týždňa celoživotného učenia TCU 2015 (21. 9. 2015 – 25. 9. 2015), ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) konferenciu s názvom "Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní", v rámci ktorej sa na Slovensku predstaví spustenie elektronickej platformy EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe).

Informácie na: prezident@aivd.sk a eva.brazdilova@nuczv.sk 02 / 692 02 208

3.7.2015

What is EPALE? The new ePlatform for Adult Learning in Europe -> EPALE video

08.01.2015

Európska komisia spustila Elektronickú platformu vzdelávania dospelých v Európe.

Prečítajte si o tom tu: TS_Európska platforma vzdelávania dospelých (EPALE)_12_2014

Rozšírená tlačová správa

Elektronická/Európska platforma vzdelávania dospelých (EPALE)

Národný ústav celoživotného vzdelávania  realizuje projekt európskej platformy vzdelávania dospelých EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých). Európska komisia chce projektom podporiť  komunitu odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých cez spoluprácu s ministerstvami, vzdelávacími inštitúciami, odborníkmi a všetkými, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní dospelých na Slovensku a v Európe. On-line priestor pre interaktívnu spoluprácu by si mal získať členov svojou jedinečnosťou v kvalite informácií, ako aj aktuálnosťou a ponukou zverejňovania, či prezentovania vlastných aktivít, skúseností a názorov registrovaných členov platformy.

Elektronická platforma EPALE je multilinguálnou a medzinárodnou komunitou s otvoreným členstvom, financovaná Európskou komisiou. Platforma prispieva k zlepšeniu kvality poskytovania vzdelávania dospelých v Európe. Zameriava sa najmä na odborníkov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, učiteľov, študentov, výskumníkov, zástupcov akademickej obce, tvorcov politík, dokonca aj novinárov, ktorí pracujú s témou vzdelávania dospelých. EPALE spája celú európsku  komunitu zainteresovaných strán za oblasť vzdelávania dospelých. Týmto sa stáva jedinečným  prostriedkom na výmenu skúseností, informácií a na navigáciu právnymi i politickými opatreniami, pravidlami na národnej i medzinárodnej úrovni. Súčasne sa stáva pre každého jej užívateľa vhodnou praxou a príležitosťou vyjadriť sa k oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku i v Európe.

EPALE-om vznikol rovnocenný priestor na otvorené diskusie prostredníctvom blogov, článkov, prípadových štúdií ako aj sociálnych sietí.  Prostredníctvom Kalendára udalostí môžu užívatelia vyhľadávať odborné podujatia z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku a v Európe a tiež informovať o vlastných podujatiach. Vývoj a najnovšie trendy v oblasti vzdelávania dospelých budú súčasťou pravidelných správ, zatiaľ čo materiály, dokumenty, publikácie, články a voľne dostupné zdroje vzdelávania môžete vyhľadávať v Centre zdrojov, a to vo všetkých 24 jazykoch EÚ.

Ďalšia z iniciatív projektu buduje rozvoj spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami, expertmi, ministerstvami, inštitúciami a ostatnými poskytovateľmi vzdelávania dospelých v rámci EÚ. Každý registrovaný člen môže využiť možnosť vyhľadania partnera/ov pre svoje projekty, prípadne môže sám byť oslovený k spolupráci. Aktívne využívanie platformy tak prinesie každému užívateľovi benefit v podobe informácií a kontaktov smerujúcich k originálnemu profesionálnemu rozvoju s podporou komunity EPALE.

Technickú a obsahovú zodpovednosť za fungovanie elektronickej platformy vzdelávania dospelých na Slovensku má Národný koordinátor (National Support Service - NSS), teda Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV).
Národný ústav celoživotného vzdelávania