slider

Ciele projektu

Ciele projektu

ERASMUS logo

Cieľom je riešiť problémy spojené so situáciou jednotlivých cieľových skupín jednotlivcov znevýhodnených na trhu práce:

  • 1 / nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a / alebo s neukončeným základným vzdelaním a
  • 2 / ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladými nezamestnanými dospelými.

Prostredníctvom projektových aktivít sa zvýšia šance na trhu práce znevýhodnených skupín.

Národný ústav celoživotného vzdelávania