slider

Cieľová skupina

Cieľová skupina

ERASMUS logo

1 / nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a / alebo s neukončeným základným vzdelaním a

2 / ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladými nezamestnanými dospelými.

Národný ústav celoživotného vzdelávania