logo

Čo je PIAAC

  • medzinárodný prieskum dospelých vo veku 16 – 65 rokov;
  • zisťuje, ako sú občania v jednotlivých krajinách pripravení na život v modernej spoločnosti;
  • zameriava sa na schopnosti a zručnosti, ktoré dospelí potrebujú vo svojom každodennom osobnom i pracovnom živote (napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií, práca s počítačom, riešenie problémov prostredníctvom informačných technológií);
  • mapuje, v akých životných fázach a situáciách dokážu dospelí kompetencie najefektívnejšie získavať a využívať a naopak, kedy ich strácajú a ktoré zručnosti im chýbajú;