slider

Dokumeny

Dokumenty na stiahnutie

Národné dokumenty

Európske a svetové dokumenty

Výstupy národného projektu CVANU (Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce)

 Výstupy etapy 1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania

Výstupy etapy 1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelých

Výstupy etapy 1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania