slider

EPALE v médiách

Bratislava 19. decembra (TASR-OTS) - Dánske kráľovstvo patrí k štátom s najrozvinutejším systémom celoživotného vzdelávania v Európe. Táto skutočnosť do veľkej miery vyplýva aj z podrobne prepracovanej legislatívnej úpravy vzdelávania dospelých. Na Slovensku podobná úroveň spracovania problematiky zatiaľ chýba aj napriek tomu, že národná rada už v roku 2009 prijala zákon o celoživotnom vzdelávaní. Samotný zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podrobne venuje ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré vymedzuje ako vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní. Vymedzuje podmienky, za akých môže tento typ vzdelávania prebiehať, no nevytvára inštitucionálnu bázu. Túto situáciu nezmenila ani jeho novela v roku 2012. V prípade Dánska inštitucionálnu bázu poskytujú viaceré legislatívne úpravy. Ich prepracovanosť a výsledky nám poskytujú široký priestor na inšpiráciu.

čítať ďalej

Na Slovensku si začína raziť cestu Elektronická platforma vzdelávania dospelých. Počet používateľov platformy neustále rastie. Komunita EPALE už presiahla počet 18 000! Veľkú priazeň si získala v Belgicku, Anglicku a Taliansku. Na medzinárodnej úrovni a v 24 jazykoch dnes spolu komunikuje nová generácia komunity vzdelávateľov dospelých v Európe. Viac informácií poskytla projektová manažérka platformy EPALE Eva Brázdilová.  

čítať ďalej

Bratislava 12. decembra (TASR-OTS) - Aj Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý je koordinátorom elektronickej platformy vzdelávania dospelých EPALE na Slovensku, sa zapojil do prvého Európskeho týždňa odborných zručností. Ten sa konal od 5. do 9. decembra 2016. Táto iniciatíva Európskej komisie mala za cieľ zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ. Slovensko si naplánovalo celkom 16 podujatí. Počet plánovaných podujatí v rámci celej EÚ bolo približne 700. Podrobnejšie informácie poskytla projektová manažérka pre platformu EPALE Eva Brázdilová.

čítať ďalej

      Bratislava 23. novembra (TASR-OTS) - Novovymenovaná štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová poskytla krátky rozhovor bulletinu o vzdelávaní dospelých TOP EDU SK, ktorý vydáva slovenský EPALE tím pre Elektronická platformu vzdelávania dospelých v Národnom ústave celoživotného vzdelávania.

čítať ďalej

Termín otvorenia súťaže od 15. októbra do 30. novembra 2016.

      Bratislava 28. októbra (TASR-OTS) - Platforma EPALE, ktorá je súčasťou Národného ústavu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž o najtalentovanejšieho blogera na Slovensku!

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti v odbore andragogiky i žurnalistiky. Platforma EPALE chce dať šancu mladým andragógom a teda budúcim vzdelávateľom, expertom a aktivistom v oblasti vzdelávania dospelých na vyjadrenie názorov a postojov na Slovensku k stále rozvíjajúcej sa oblasti vzdelávania dospelých! Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori nad 60 rokov, ktorí disponujú hodnotnými životnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni! Úspešní výhercovia dostanú možnosť odprezentovať svoje práce a postrehy v danej oblasti na národných podujatiach a on-line diskusiách organizovaných platformou EPALE. Dvaja najúspešnejší blogeri získajú zaujímavú cenu ako aj certifikát platformy EPALE spolu s čestným členstvom v profesionálnom EPALE tíme.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania