slider

Kontakty

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Sídlo ústavu

Tomášikova 4
P.O.BOX 15
820 09 Bratislava 29
Slovenská republika 

Sekretariát:
tel.: +421 /2 /69 202 203
fax: + 421 /2 /69 202 204
e-mail: sekretariat@nuczv.sk 

Kontakty:
JUDr. Ing. Stanislav Brečka, PhD., LLM
riaditeľ
e-mail: sekretariat@nuczv.sk

Regionálne pracovisko Košice

Ing. Pavel Hlaváč
vedúci regionálneho pracoviska Košice
Zádielska 1
040 01 Košice

tel.: +421 /55 /724 56 78
e-mail: pavel.hlavac@nuczv.sk

Kontakty na poradenské centrá

PCD Spišská Nová Ves

Nábrežie Hornádu 14,
052 01 Spišská Nová Ves

Adriána Kočanová
pcd.snv@nuczv.sk 
0911 015 808

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
PCD SNV 

PCD Prešov

Duchnovičovo námestie č .1,
080 01 Prešov

Juraj Petrík
pcd.presov@nuczv.sk 
0911 015 817

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
PCD Presov

PCD Brezno

Laskomerského 3,
977 01 Brezno

Iveta Húsenicová
pcd.brezno@nuczv.sk 
0911 015 861

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
PCD Brezno

PCD Levice

Námestie Šoltésovej 3
934 01 Levice

Miroslava Števková
pcd.levice@nuczv.sk 
0911 015 871

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
PCD Levice

PCD Trnava

Hlavná 11,
917 00 Trnava

(vchod do PCD Trnava je zo zadnej strany Tatra banky, kam sa dostanete cez Katovu ulicu)

Ľubica Bokorová
pcd.trnava@nuczv.sk 
0911 015 877

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
PCD Trnava mala

PCD Michalovce

Námestie osloboditeľov 77,
071 01 Michalovce

Eva Kováčová
pcd.michalovce@nuczv.sk 
0911 015 873

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
PCD Michalovce

PCD Trenčín

Námestie SNP 9,
911 01 Trenčín 

Mária Pavlačková
pcd.trencin@nuczv.sk 
0904 422 787

Otváracie hodiny
Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 14:00 hod.
pcd trencin

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania