slider

NÚCŽV ako koordinačné miesto pre celoživotné vzdelávanie

NÚCŽV je zodpovedný za rozvoj systému ďalšieho vzdelávania, nastavenie jeho jednotlivých inštitútov ako aj kvality ďalšieho vzdelávania. Sústreďuje sa na prenos požiadaviek Európskej únie na jednotlivé členské štáty pokiaľ ide o oblasť ďalšieho vzdelávania a najmä o zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a nadobudnutie kompetencií, či už kľúčových alebo odborných.

Inštitúcia zabezpečuje metodické riadenie a výkon vzdelávacích aktivít pre lektorov ďalšieho vzdelávania, čím významným spôsobom prispieva ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike.

Národný ústav celoživotného vzdelávania