slider

O projektoch

V súvislosti s implementáciou výskumných, systémových a vzdelávacích projektov financovaných Európskou komisiou, medzinárodnými organizáciami a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, smerujúcich k rozvoju jednotlivých subsystémov celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike.

Inštitúcia plní zásadnú transferovo – inovačnú úlohu vo vzťahu k rozhodovacím a legislatívnym procesom na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj informačnú funkciu vo vzťahu ku kľúčovým klientom systému ďalšieho vzdelávania, teda jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a sociálnym partnerom.

Národný ústav celoživotného vzdelávania