slider

O vzdelávaní

Národný ústav celoživotného vzdelávania vytvára a realizuje štandardizované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania v súčinnosti s profesijne príslušnými domácimi a zahraničnými inštitúciami; a to predovšetkým pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zamestnancov rezortu školstva, ako aj širokú verejnosť.

Národný ústav celoživotného vzdelávania