slider

O NÚCŽV

Národný ústav celoživotného vzdelávania plní svoju nezameniteľnú celospoločenskú úlohu v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike. Venuje sa systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb, sieti poradenských služieb a systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike.

Národný ústav celoživotného vzdelávania