slider

NÚCŽV ako koordinačné miesto pre celoživotné poradenstvo

NÚCŽV  je zodpovedný za rozvoj systému poradenstva pre dospelých. Prenáša požiadavky a potreby Európskej únie v oblasti celoživotného poradenstva na národnú úroveň, zakomponováva ich do strategických materiálov a implementuje ich s ohľadom na potreby Slovenskej republiky. Klientom je k dispozícií 8  Poradenských centier na území celého Slovenska s výnimkou bratislavského kraja.

Úlohou a prínosom centier je poskytovať jednotlivcom poradenstvo pre možnosti ich kariérneho rozvoja, rozšírenia si kvalifikácie, prípadne nadobudnutia novej kvalifikácie s využitím ďalšieho odborného vzdelávania.

NÚCŽV plní úlohu sekretariátu pre Národné fórum pre celoživotné poradenstvo (ďalej len ako „Národné fórum“).  Národné fórum je poradný orgán ministra školstva SR, ktorý spája rôzne sektory hospodárstva, inštitúcie a organizácie aktívne pôsobiace v oblasti celoživotného poradenstva a jeho cieľom je  rozvoj a zjednotenie systému celoživotného poradenstva v Slovenskej republike. Predsedom Národného fóra je štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a podpredsedom štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národný ústav celoživotného vzdelávania