slider

NÚCŽV ako národná podporná služba pre EPALE

Národný ústav celoživotného vzdelávania  realizuje projekt európskej platformy vzdelávania dospelých EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých). Elektronická platforma EPALE je multilinguálnou a medzinárodnou komunitou s otvoreným členstvom, ktorá sa zameriava najmä na odborníkov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, učiteľov, študentov, výskumníkov, zástupcov akademickej obce, tvorcov politík, či novinárov, ktorí pracujú s témou vzdelávania dospelých.

On-line priestor pre interaktívnu spoluprácu si získa členov svojou jedinečnosťou v kvalite informácií, ako aj aktuálnosťou a ponukou zverejňovania, či prezentovania vlastných aktivít, skúseností a názorov registrovaných členov platformy. Týmto sa stáva jedinečným  prostriedkom na výmenu skúseností, informácií a na navigáciu právnymi i politickými opatreniami, pravidlami na národnej i medzinárodnej úrovni.

Národný ústav celoživotného vzdelávania