slider

O EPALE

O projekte

EPALE je viacjazyčná otvorená členská komunita pre učiteľov, školiteľov, výskumníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politík a pre všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých v celej Európe. 

Komunita zohráva na platforme EPALE ťažiskovú úlohu. Členovia komunity si vymieňajú informácie súvisiace so vzdelávaním dospelých vrátane noviniek, blogových príspevkov, materiálov a podujatí či kurzov.

Financovanie EPALE zabezpečuje Európska komisia. Ide o najnovší krok v rámci dlhodobého úsilia o zlepšovanie kvality poskytovania vzdelávania pre dospelých v Európe. Podrobnejšie informácie o politike EÚ v oblasti vzdelávania dospelých si môžete prečítať tu.

Vďaka funkciám platformy, ako sú fóra alebo komentovanie blogových príspevkov, majú členovia komunity možnosť rozvíjať kontakty s kolegami z celej Európy, ktorí sa tiež venujú vzdelávaniu dospelých. Ďalším spôsobom, ako sa spojiť so svojimi kolegami z celej Európy, sú tematické oblasti, ktoré obsahujú štruktúrovaný obsah podľa témy. Možno tu nájsť projekty a nadviazať pracovné kontakty pomocou vyhľadávacej databázy partnerov.

EPALE má solídnu redakčnú politiku, ktorá sa takisto sústreďuje na komunitu zameranú na vzdelávanie dospelých. Usilujeme sa o to, aby sa všetci naši používatelia cítili na lokalite vítaní a aby mohli dôverovať informáciám uvedeným na platforme.
Úplné znenie vyhlásenia o našej redakčnej politike si môžete prečítať tu (EPALE editorial policy statement).

Naším cieľom je zapojiť vás do všetkých krokov rozvoja EPALE, aby platforma spĺňala vaše očakávania a aby ste na nej našli všetky informácie, ktoré vám pomôžu aktuálne sa orientovať v rozvoji vzdelávania dospelých v celej Európe.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou najväčšej európskej komunity zameranej na vzdelávanie dospelých!
Národný ústav celoživotného vzdelávania