slider

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované informácie

Zmluvy sú zverejnené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

V záujme lepšej informovanosti verejnosti je možné majetok štátu preveriť na www.majetokstatu.sk 

Národný ústav celoživotného vzdelávania