slider

O projekte

O projekte

 

ERASMUS logo

Národný ústav celoživotného vzdelávania je národným koordinátorom pre implementáciu  európskeho programu vzdelávania dospelých (National coordinators for the implementation of the european agenda for adult learning, v skratke Európsky program vzdelávania dospelých).

Projekt nadväzuje na potrebu riešiť problémy spojené so situáciou jednotlivých cieľových skupín jednotlivcov znevýhodnených na trhu práce: 1 / nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a / alebo s neukončeným základným vzdelaním a 2 / ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladými nezamestnanými dospelými.

Prostredníctvom projektových aktivít je snahou prispieť k zvýšeniu ich šance na trhu práce, umožnenie lepších vyhliadok na začlenenie sa do práce a spoločnosti.  

Trvanie projektu: 1.11.2015 – 31.10.2017

Národný ústav celoživotného vzdelávania