slider

Ocenenia EPALE

Ocenenia

EPALE platforma ocenila výstupy za rok 2015. Ocenení boli užívatelia platformy a EPALE stakeholderi, ktorí svojou prácou prispievali ku kvalite vzdelávania dospelých na Slovensku a zároveň informovali o svojich výstupoch platformu EPALE. Platforma udeľovala ocenenia v oblasti kvality vzdelávacích programov pre dospelých, kvality poradenstva, systémového opatrenia pre oblasť vzdelávania dospelých a oblasť financovania vzdelávania dospelých na Slovensku.

BRBR2LVLV2POPO2PO3RVRV2SNSN2TSTS2TTTT2TT3TV

Národný ústav celoživotného vzdelávania