slider

Činnosť PCD

Charakteristika činnosti Poradenských centier pre dospelých (PCD)

Pre koho je PCD určené?
Služby kvalifikovaných tútorov sú určené všetkých dospelých klientov: študentov, nezamestnaných, zamestnaných, mamičky na materskej dovolenke, či pre seniorov.

Čo PCD ponúka:

INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY - v oblasti celoživotného vzdelávania, o potrebách trhu práce, o aktuálnych potrebách zamestnávateľov, pomoc pri vyhľadávaní informácií, analýza vzdelávacích potrieb, práca s on-line systémom pri výbere povolania, vyhľadávanie aktuálnych informácií, pomoc pri tvorbe profesijného autoportrétu pre zamestnávateľov, a i.

ODBORNÉ PORADENSKÉ A VZDELÁVACIE SLUŽBY - poskytujeme odborné poradenstvo, individuálnou alebo skupinovou formou zamerané na kariérny, osobnostný rozvoj a prípravu na podnikanie, poskytujeme koučing pre firmy a jednotlivcov, pomáhame pri tvorbe základnej dokumentácie pre trh práce ako napr. Europass, motivačný list a i.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO - diagnostika osobnosti, swot analýza, príprava a realizácia kariérového profilu, príprava na trh práce, analýza vzdelávacích potrieb, bilancia kompetencií, a i.

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA SOFT SKILLS - príprava a realizácia vzdelávania „soft skills“, tréning sociálnych a komunikačných zručností, vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja, IT zručností, a i.

Ak chcete získať viac informácií, pokojne oslovte tútora vo svojom regióne. Kontakt nájdete v sekcii KONTAKTY.
V prípade záujmu o vzdelávanie, sledujte sekciu PRIPRAVOVANÉ VZDELÁVANIE.

Národný ústav celoživotného vzdelávania