slider

Pripravované vzdelávanie

Názov programu: Každá žena môže byť sebavedomá! Silné a slabé stránky osobnosti.

Téma: Silné a slabé stránky osobnosti.

Miesto konania: Kontakt café, Kasárenská 6, Levice

Dátum a čas konania: 20.11.2016, 16:00 - 18:00

Počet účastníkov: 20


Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Levice: Mgr. Miroslava Števková

Telefónny kontakt: 0911 015 871

Emailový kontakt: pcd.levice@nuczv.eu

Názov programu: Nechtový dizajn

Téma: Kurz nechtového dizajnu

Miesto konania: Zemplínske osvetové stredisko (ZOS), Gorkého 1, Michalovce

Dátum a čas konania: 14.11.2016, 30 hodinový kurz

Počet účastníkov: 6

Cena: 100,-€/účastník


Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Michalovce: Mgr. Eva Kováčová

Telefónny kontakt: 0911 015 873

Emailový kontakt: pcd.michalovce@nuczv.eu

Seminár Vnímavý kouč

 

Dámy a páni,

dávame do pozornosti dvojdňový seminár VNÍMAVÝ KOUČ, ktorý sa koná 11.-12.11.2016 v budove Multicentra, Nábrežie Hornádu 14, v Spišskej Novej Vsi.

Všetky potrebné informácie Vám poskytne tútorka Poradenského centra pre dospelých v SNV, pani Adriána Kočanová, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom emailu pcd.snv@nuczv.eu alebo telefonicky na čísle 0911 015 808.

Prihlásiť sa je možné do 3.11.2016.

Pozvánka a detailnejšie informácie

Názov programu: Kariéra na materskej dovolenke - dopytovo-motivačný workshop

Téma:  Dopytovo-motivačný workshop o budovaní kariéry na materskej dovolenke.  

Miesto konania: Materské centrum PÚPAVKA, Mierové námestie 93, Nemšová

Dátum konania: 2.11.2016, 17:00 - 18:00 hod.

Počet účastníkov:Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trenčín: Mgr. Mária Pavlačková

Telefónny kontakt: 0904 422 787

E-mailový kontakt: pcd.trencin@nuczv.eu

Názov programu: Starostlivosť o pleť

Téma: Ako sa správne starať o pleť ? Workshop s odborníkom v oblasti kozmetiky. 

Miesto konania: Poradenské centrum pre dospelých, ul. Kálov č.11, 010 00 Žilina

Dátum a čas konania: 27.10. 2016 od 15.00 hod – 17.00 hod.

Max. počet účastníkov: 8

Meno lektora : Daša Nemcová

Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Žilina: Mgr. Alena Ondrášková

Telefónny kontakt: 0907 678 906

Emailový kontakt: pcd.zilina@nuczv.eu

Názov programu: Starostlivosť o ruky a pleť vo vyššom veku - workshop

Téma:  Workshop o starostlivosti o ruky a pleť v staršom veku. 

Miesto konania: Denný stacionár pre seniorov, Nová Dedina

Dátum konania: 26.10.2016, 10:00 - 12:00 hod.

Počet účastníkov: 15 


Kontakt pre získanie ďalších informácií: 

Tútor PCD Levice: Mgr. Miroslava Števková

Telefónny kontakt: 0911 015 871

E-mailový kontakt: pcd.levice@nuczv.eu
Názov programu: 2. časť skupinového poradenstva „Ako sa zamestnať aj po 50 +„

Téma: „Komunikácia v osobnom a pracovnom živote„

Miesto konania: Poradenské centrum pre dospelých Trnava, Štefánikova 5, 917 01 Trnava

Dátum a čas konania: 26.10.2016 od 13:00 hod do 16:00 hod

Max. počet účastníkov: 10 slovom ( desať )

Meno tútora/lektora: Mgr. Bokorová ĽubicaKontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Trnava: Mgr. Bokorová Ľubica

Telefónny kontakt: 0911 015 877

Emailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu

Názov programu: Starostlivosť o pleť

Téma: Ako sa správne starať o pleť? Workshop s odborníkom v oblasti kozmetiky.

Miesto konania: Poradenské centrum pre dospelých, ul. Kálov č.11, 010 00 Žilina

Dátum a čas konania: 26.10. 2016 od 15.00 hod – 17.00 hod.

Max. počet účastníkov: 8

Meno lektora : Daša Nemcová

Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Žilina: Mgr. Alena Ondrášková

Telefónny kontakt: 0907 678 906

Emailový kontakt: pcd.zilina@nuczv.eu


Názov programu: Práca vs. dieťa

Téma:  Ako skĺbiť pracovný a súkromný život s dieťaťom.  

Miesto konania: Rodinné centrum MAMA KLUB, Jesenského 2936, Sereď

Dátum konania: 25.10.2016

Počet účastníkov:


Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trnava: Mgr. Ľubica Bokorová

Telefónny kontakt: 0911 015 877

E-mailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu

Názov programu: MS Word - základy

Téma: Základy práce s MS Word. 

Miesto konania: PCD Trnava, Štefánikova 5, Trnava

Dátum a čas konania: 21.10.2016,  od 8:00 hod. 

Počet účastníkov: 3 účastníci

Cena: 20,-€/osoba

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Ľubica Bokorová


Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trnava: Mgr. Ľubica Bokorová

Telefónny kontakt: 0911 015 877

E-mailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania