slider

Vzdelávací program Starostlivosť o pleť

Názov programu: Starostlivosť o pleť

Téma: Ako sa správne starať o pleť ? Workshop s odborníkom v oblasti kozmetiky. 

Miesto konania: Poradenské centrum pre dospelých, ul. Kálov č.11, 010 00 Žilina

Dátum a čas konania: 27.10. 2016 od 15.00 hod – 17.00 hod.

Max. počet účastníkov: 8

Meno lektora : Daša Nemcová

Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Žilina: Mgr. Alena Ondrášková

Telefónny kontakt: 0907 678 906

Emailový kontakt: pcd.zilina@nuczv.eu

Národný ústav celoživotného vzdelávania