slider

Seminár Vnímavý kouč

Seminár Vnímavý kouč

 

Dámy a páni,

dávame do pozornosti dvojdňový seminár VNÍMAVÝ KOUČ, ktorý sa koná 11.-12.11.2016 v budove Multicentra, Nábrežie Hornádu 14, v Spišskej Novej Vsi.

Všetky potrebné informácie Vám poskytne tútorka Poradenského centra pre dospelých v SNV, pani Adriána Kočanová, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom emailu pcd.snv@nuczv.eu alebo telefonicky na čísle 0911 015 808.

Prihlásiť sa je možné do 3.11.2016.

Pozvánka a detailnejšie informácie

Národný ústav celoživotného vzdelávania