slider

Pripravované vzdelávanie

Názov programu : Kto som (spoznaj sám seba) - testy osobnosti

Téma: "Zisti kto si" pomocou rôznych testov osobnosti. 

Miesto konania: PCD Prešov, Duchnovičovo námestie 1, Prešov

Dátum a čas konania: 21.10.2016, 09:00 – 11:30 

Max. počet účastníkov: 6 účastníkov (uzavretá skupina)

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Juraj Petrík

Kontakt pre získanie ďalších informácií :

Tútor PCD Prešov: Mgr. Juraj Petrík

Telefónny kontakt: 0911 015 817

E-mailový kontakt: pcd.presov@nuczv.eu

Názov programu: Správna výživa seniorov - doprajme si zdravie - beseda s výživovým poradcom pre seniorov z Domova dôchodcov

Téma: Čoho jedia málo a čomu by sa mali vyhýbať v stravovaní seniori

Miesto konania: PCD Spišská Nová Ves, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania: 21.10.2016,  od 14:00 hod. 

Max. počet účastníkov: 10 účastníkov 

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Adriána KočanováKontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD SNV: Mgr. Adriána Kočanová

Telefónny kontakt: 0911 015 808

E-mailový kontakt: pcd.snv@nuczv.eu

Názov programu : Vraciame sa na trh práce - workshop pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke

Téma: Inzerát - ponuka, dopyt, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, zásady e-mailovej komunikácie

Miesto konania: Materské centrum "DIETKA", Nábrežie Hornádu 4, Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania: 21.10.2016,  od 10:00 hod. 

Max. počet účastníkov: 12 účastníkov 

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Adriána KočanováKontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD SNV: Mgr. Adriána Kočanová

Telefónny kontakt: 0911 015 808

E-mailový kontakt: pcd.snv@nuczv.eu

Názov programu : Prečo sa ďalej vzdelávať (motivačný seminár)

Téma: Prečo je potrebné v dnešnej dobe sa neustále vzdelávať a aké sú možnosti v Prešove

Miesto konania: PCD Prešov, Duchnovičovo námestie 1, Prešov

Dátum a čas konania: 19.10.2016,  15:30 hod. – 17:00 hod.,       

Max. počet účastníkov: 6 účastníkov (uzavretá skupina)

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Juraj Petrík

Kontakt pre získanie ďalších informácií :

Tútor PCD Prešov: Mgr. Juraj Petrík

Telefónny kontakt: 0911 015 817

E-mailový kontakt: pcd.presov@nuczv.eu

Názov programu: „ Ako sa zamestnať aj po 50 + „

Téma: Workshop o možnostiach hľadania zamestnania po 50.-tke

Miesto konania: Poradenské centrum pre dospelých Trnava, Štefánikova 5, 917 01 Trnava

Dátum a čas konania: 18.10.2016 od 13:00 hod do 17:00 hod

Max. počet účastníkov: 10 slovom ( desať )

Meno tútora/lektora: Mgr. Bokorová Ľubica

Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Trnava: Mgr. Bokorová Ľubica

Telefónny kontakt: 0911 015 877

Emailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu

Názov programu : Každá žena môže byť úžasná! Skupinové poradenské stretnutie

Téma: Osobná vízia a proaktivita v živote

Miesto konania: Kontakt café, Kasárenská 6, Levice

Dátum a čas konania: 16.10.2016,  16:00 hod. – 18:00 hod.,        

Max. počet účastníkov: 20 účastníkov 

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Miroslava Števková


Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Levice: Mgr. Miroslava Števková

Telefónny kontakt: 0911 015 871

E-mailový kontakt: pcd.levice@nuczv.eu

Názov programu : Kariérové poradenstvo pre dobrovoľníkov - skupinové poradenstvo

Téma: Skupinové poradenstvo o budovaní kariéry pre dobrovoľníkov

Miesto konania: PCD Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Dátum a čas konania: 13.10.2016,  9:00 hod. – 11:00 hod.,        

Max. počet účastníkov: 4 účastníkov (uzavretá skupina)

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Mária Pavlačková


Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trenčín: Mgr. Mária Pavlačková

Telefónny kontakt: 0904 422 787

E-mailový kontakt: pcd.trencin@nuczv.eu

Národný ústav celoživotného vzdelávania