slider

Zmena termínu semináru VNÍMAVÝ KOUČ

Zmena termínu semináru VNÍMAVÝ KOUČ

Dámy a páni,

dávame do pozornosti zmenu termínu dvojdňového semináru VNÍMAVÝ KOUČ. Nový termín je 11.-12.11.2016. Miesto ostáva nezmenené, seminár sa teda koná v budove Multicentra, Nábrežie Hornádu 14, v Spišskej Novej Vsi.


Všetky potrebné informácie Vám poskytne tútorka Poradenského centra pre dospelých v SNV, pani Adriána Kočanová, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom emailu pcd.snv@nuczv.eu alebo telefonicky na čísle 0911 015 808.

Prihlásiť sa je možné do 3.11.2016.

Prihláška a detailnejšie informácie

Neváhajte sa prihlásiť!

Národný ústav celoživotného vzdelávania