slider

Vraciame sa na trh práce - workshop pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke

Názov programu : Vraciame sa na trh práce - workshop pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke

Téma: Inzerát - ponuka, dopyt, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, zásady e-mailovej komunikácie

Miesto konania: Materské centrum "DIETKA", Nábrežie Hornádu 4, Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania: 21.10.2016,  od 10:00 hod. 

Max. počet účastníkov: 12 účastníkov 

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Adriána KočanováKontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD SNV: Mgr. Adriána Kočanová

Telefónny kontakt: 0911 015 808

E-mailový kontakt: pcd.snv@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania