slider

Správna výživa seniorov - doprajme si zdravie - beseda s výživovým poradcom pre seniorov z Domova dôchodcov

Názov programu : Správna výživa seniorov - doprajme si zdravie - beseda s výživovým poradcom pre seniorov z Domova dôchodcov

Téma: Čoho jedia málo a čomu by sa mali vyhýbať v stravovaní seniori

Miesto konania: PCD Spišská Nová Ves, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania: 21.10.2016,  od 14:00 hod. 

Max. počet účastníkov: 10 účastníkov 

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Adriána KočanováKontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD SNV: Mgr. Adriána Kočanová

Telefónny kontakt: 0911 015 808

E-mailový kontakt: pcd.snv@nuczv.eu

Národný ústav celoživotného vzdelávania