slider

MS Word - základy

Názov programu: MS Word - základy

Téma: Základy práce s MS Word. 

Miesto konania: PCD Trnava, Štefánikova 5, Trnava

Dátum a čas konania: 21.10.2016,  od 8:00 hod. 

Počet účastníkov: 3 účastníci

Cena: 20,-€/osoba

Meno  tútora/ lektora : Mgr. Ľubica Bokorová


Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trnava: Mgr. Ľubica Bokorová

Telefónny kontakt: 0911 015 877

E-mailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu

Národný ústav celoživotného vzdelávania