slider

Práca vs. dieťa

Názov programu: Práca vs. dieťa

Téma:  Ako skĺbiť pracovný a súkromný život s dieťaťom.  

Miesto konania: Rodinné centrum MAMA KLUB, Jesenského 2936, Sereď

Dátum konania: 25.10.2016

Počet účastníkov: Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trnava: Mgr. Ľubica Bokorová

Telefónny kontakt: 0911 015 877

E-mailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania