slider

Starostlivosť o ruky a pleť vo vyššom veku - workshop

Názov programu: Starostlivosť o ruky a pleť vo vyššom veku - workshop

Téma:  Workshop o starostlivosti o ruky a pleť v staršom veku. 

Miesto konania: Denný stacionár pre seniorov, Nová Dedina

Dátum konania: 26.10.2016, 10:00 - 12:00 hod.

Počet účastníkov: 15 


Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Levice: Mgr. Miroslava Števková

Telefónny kontakt: 0911 015 871

E-mailový kontakt: pcd.levice@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania