slider

Kariéra na materskej dovolenke - dopytovo-motivačný workshop

Názov programu: Kariéra na materskej dovolenke - dopytovo-motivačný workshop

Téma:  Dopytovo-motivačný workshop o budovaní kariéry na materskej dovolenke.  

Miesto konania: Materské centrum PÚPAVKA, Mierové námestie 93, Nemšová

Dátum konania: 2.11.2016, 17:00 - 18:00 hod.

Počet účastníkov:Kontakt pre získanie ďalších informácií : 

Tútor PCD Trenčín: Mgr. Mária Pavlačková

Telefónny kontakt: 0904 422 787

E-mailový kontakt: pcd.trencin@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania