slider

Nechtový dizajn

Názov programu: Nechtový dizajn

Téma: Kurz nechtového dizajnu

Miesto konania: Zemplínske osvetové stredisko (ZOS), Gorkého 1, Michalovce

Dátum a čas konania: 14.11.2016, 30 hodinový kurz

Počet účastníkov: 6

Cena: 100,-€/účastník


Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Michalovce: Mgr. Eva Kováčová

Telefónny kontakt: 0911 015 873

Emailový kontakt: pcd.michalovce@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania