slider

Každá žena môže byť sebavedomá! Silné a slabé stránky osobnosti.

Názov programu: Každá žena môže byť sebavedomá! Silné a slabé stránky osobnosti.

Téma: Silné a slabé stránky osobnosti.

Miesto konania: Kontakt café, Kasárenská 6, Levice

Dátum a čas konania: 20.11.2016, 16:00 - 18:00

Počet účastníkov: 20


Kontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Levice: Mgr. Miroslava Števková

Telefónny kontakt: 0911 015 871

Emailový kontakt: pcd.levice@nuczv.eu

Národný ústav celoživotného vzdelávania