slider

2. časť skupinového poradenstva „Ako sa zamestnať aj po 50 +„

Názov programu: 2. časť skupinového poradenstva „Ako sa zamestnať aj po 50+„

Téma: „Komunikácia v osobnom a pracovnom živote„

Miesto konania: Poradenské centrum pre dospelých Trnava, Štefánikova 5, 917 01 Trnava

Dátum a čas konania: 26.10.2016 od 13:00 hod do 16:00 hod

Max. počet účastníkov: 10 slovom ( desať )

Meno tútora/lektora: Mgr. Bokorová ĽubicaKontakt pre získanie ďalších informácií:

Tútorka PCD Trnava: Mgr. Bokorová Ľubica

Telefónny kontakt: 0911 015 877

Emailový kontakt: pcd.trnava@nuczv.eu
Národný ústav celoživotného vzdelávania