slider

2011 – 2012 European Life Long Policy Network (ELGPN)

Cieľom projektu ELGPN, v ktorom je v súčasnosti zapojených 29 štátov Európy je napomáhať členským štátom Európskej únie a Európskej komisii v rozvoji európskej spolupráce v celoživotnom poradenstve pre oblasť vzdelávania a zamestnanosti. Aktivity projektu majú preveriť, ako poradenstvo ako integrálny element prispieva k realizácii sektorových stratégií pre oblasť škôl, odborného vzdelávania a prípravy, vyššieho vzdelávania, vzdelávania dospelých, zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Cieľom je transformovať aktivity ELGPN z oblasti koncepcií do oblasti implementácie so štruktúrovanejšou spoluprácou s ostatnými sektormi.

Národný ústav celoživotného vzdelávania