slider

Národný ústav celoživotného vzdelávania  realizuje projekt európskej platformy vzdelávania dospelých EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých). Európska komisia chce projektom podporiť  komunitu odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých cez spoluprácu s ministerstvami, vzdelávacími inštitúciami, odborníkmi a všetkými, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní dospelých na Slovensku a v Európe. On-line priestor pre interaktívnu spoluprácu by si mal získať členov svojou jedinečnosťou v kvalite informácií, ako aj aktuálnosťou a ponukou zverejňovania, či prezentovania vlastných aktivít, skúseností a názorov registrovaných členov platformy.

Elektronická platforma EPALE je multilinguálnou a medzinárodnou komunitou s otvoreným členstvom, financovaná Európskou komisiou. Platforma prispieva k zlepšeniu kvality poskytovania vzdelávania dospelých v Európe. Zameriava sa najmä na odborníkov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, učiteľov, študentov, výskumníkov, zástupcov akademickej obce, tvorcov politík, dokonca aj novinárov, ktorí pracujú s témou vzdelávania dospelých. EPALE spája celú európsku  komunitu zainteresovaných strán za oblasť vzdelávania dospelých. Týmto sa stáva jedinečným  prostriedkom na výmenu skúseností, informácií a na navigáciu právnymi i politickými opatreniami, pravidlami na národnej i medzinárodnej úrovni. Súčasne sa stáva pre každého jej užívateľa vhodnou praxou a príležitosťou vyjadriť sa k oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku i v Európe.

EPALE-om vznikol rovnocenný priestor na otvorené diskusie prostredníctvom blogov, článkov, prípadových štúdií ako aj sociálnych sietí.  Prostredníctvom Kalendára udalostí môžu užívatelia vyhľadávať odborné podujatia z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku a v Európe a tiež informovať o vlastných podujatiach. Vývoj a najnovšie trendy v oblasti vzdelávania dospelých budú súčasťou pravidelných správ, zatiaľ čo materiály, dokumenty, publikácie, články a voľne dostupné zdroje vzdelávania môžete vyhľadávať v Centre zdrojov.

Ďalšia z iniciatív projektu buduje rozvoj spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami, expertmi, ministerstvami, inštitúciami a ostatnými poskytovateľmi vzdelávania dospelých v rámci EÚ. Každý registrovaný člen môže využiť možnosť vyhľadania partnera/ov pre svoje projekty, prípadne môže sám byť oslovený k spolupráci. Aktívne využívanie platformy tak prinesie každému užívateľovi benefit v podobe informácií a kontaktov smerujúcich k originálnemu profesionálnemu rozvoju s podporou komunity EPALE.

EPALE NSS v skratke:

- poskytne sprievodcu platformou EPALE

- umožní zapojenie do projektu a súťaží vyhlásených projektom (detailné informácie budú v EPALE bulletine)

- umožní preklad užívateľsky zaujímavých dokumentov za účelom ich zverejnenia na EPALE z nasledovných jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk (dokumenty budú preložené na základe ich prehodnotenia a schválenia Národnou podpornou službou a Centrálnou podpornou službou)

- zodpovie vaše otázky a naviguje vás v oblasti vzdelávania dospelých

- zhromažďuje aktuality a trendy  z oblasti vzdelávania dospelých (politiky, trendy, udalosti, zdroje, novinky)

- prezentuje kvalitné výstupy vzdelávateľov, projektov, učiteľov a lektorov, vzdelávacích inštitúcií

Vyhľadávanie partnerov:

Funkcia vyhľadávania partnerov platformy EPALE

Vyhľadávanie partnerov na platforme EPALE (EPALE Partner Search) – konsolidovanie sektora vzdelávania dospelých

Tipy pre nájdenie perfektného partnerstva

Blogy o EPALE:

Víta vás platforma EPALE

10 dôvodov prečo sa prihlásiť na EPALE

EPALE umožňuje ľuďom z celej Európy vymieňať si názory

Obrovský portál pre vzdelávanie dospelých

EPALE v roku 2016

Ak by ste v budúcnosti radi samostatne informovali o pripravovaných podujatiach na EPALE v Kalendári podujatí, prípadne formou článkov zdieľali zdroje a dokumenty v  Centre zdrojov alebo by ste mali záujem podeliť sa o vaše skúsenosti z realizovaných projektov, o prípadové štúdie a iné dokumenty prostredníctvom blogových príspevkov, môžete naďalej kontaktovať priamo našu kanceláriu so žiadosťou o publikovanie daného príspevku na EPALE. Obráťte sa na EPALE NSS tím: info.epale@nuczv.sk alebo eva.brazdilova@nuczv.sk, alebo sa prihláste na platforme EPALE: https://ec.europa.eu/epale/sk/user/register, kde môžete samostatne zverejniť vaše príspevky.

Systém zverejňovania je nastavený tak, že jednotlivé príspevky pridané užívateľmi sa neobjavia na platforme okamžite, ale publikované sú až po kontrole a schválení Národnou podpornou službou (NSS) alebo Centrálnou podpornou službou (CSS) pre EPALE.

Dané príspevky musia byť relevantné pre cieľovú skupinu platformy EPALE, ktorá sa zameriava  predovšetkým na poskytovateľov a organizátorov vzdelávania dospelých, než na samotných účastníkov vzdelávania. Jej obsah je určený odborníkom z oblasti vzdelávania dospelých, ku ktorým patria učitelia, školitelia, dobrovoľníci, výskumníci, akademici, študenti, asociácie, organizácie, tvorcovia politík, zástupcovia médií a odborníci, ktorí pôsobia v odvetví vzdelávania dospelých v celej Európe, ako aj projekty a projektové partnerstvá, kt. sú už financované, či hľadajúce zdroje financovania.

Stručný návod pre užívateľov platformy EPALE ako publikovať  jednotlivé typy príspevkov:

Ako informovať o podujatí na EPALE v 4 jednoduchých krokoch

Ako publikovať správu na stránke EPALE v 4 jednoduchých krokoch

Ako publikovať zdroj na platforme EPALE v 5 jednoduchých krokoch

Ako publikovať blogový príspevok pre EPALE v 4 jednoduchých krokoch

a návod pre písanie blogov

9 najlepších tipov stránky EPALE pre písanie blogových príspevkov

Tematické týždne

V rámci EPALE prebiehajú tematické týždne. Ide o dni s medzinárodným významom alebo záležitosti aktuálneho vývoja v oblasti politík týkajúcich sa vzdelávania dospelých. Cieľom tematických týždňov je osloviť čo najviac odborníkov zameriavajúcich sa na rôznorodé cieľové skupiny a zároveň upriamiť pozornosť na rôzne dôležité oblasti vzdelávania dospelých a ich význam. Preto ak budete mať k dispozícii príspevky alebo informácie z oblastí plánovaných tematických týždňov, ktoré by ste radi zdieľali, informujte nás o tom. Radi aktivity rôznych aktérov spropagujeme cez EPALE na celoeurópskej úrovni.

Prehľad tematických týždňov si môžete pozrieť tu: Kalendár 2016

Odporúčame vám pozrieť si najčastejšie otázky týkajúce sa platformy EPALE. Poskytnú vám množstvo informácií o jej cieľoch a zameraní. Nájdete ich tu:

https://ec.europa.eu/epale/sk/faq

Oficiálne stránka EPALE:

https://ec.europa.eu/epale/sk/home-page

V prípade, že sa zaregistrujete na platforme EPALE, môžete využívať všetky jej výhody.

Registrácia je bezplatná. Link na registráciu:

https://ec.europa.eu/epale/sk/user/register
 

Chcete sa informovať?

Máte otázky, materiály, linky, informácie o vašich udalostiach?

Kontaktujte NSS EPALE na:

info.epale@nuczv.sk

 

Facebook  a Twitter

Facebook EPALE Slovensko:    

https://www.facebook.com/EPALE.SK/?fref=ts

Twitter @EPALE_SK:                 

https://twitter.com/EPALE_SK

Národný ústav celoživotného vzdelávania