slider

2015 – 2018 VNFIL - Validation of Non Formal and Informal Learning

Validation of Non Formal and Informal Learning - Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Trvanie projektu: 1.10.2015 - 1.7.2018

Projekt VNFIL je zameraný na výmenu skúseností(peer review) medzi krajinami z oblasti uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Ide o nadnárodnú výmenu skúseností a informácií v rámci politík a nástrojov v oblasti uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

(KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships for adult education)

Národný ústav celoživotného vzdelávania