slider

Národné projekty

Národný projekt prispeje k zvýšeniu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Projekt spolu financovaný z európskeho sociálneho fondu počíta s vytvorením vzdelávacích programov, so zriadením a prevádzkovaním poradenských centier pre dospelých v jednotlivých regiónoch Slovenska. Koncepcia plánuje zabezpečiť kvalitu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, kvalitu vzdelávacích inštitúcií. Vytvorí sieť poradenských inštitúcií a predovšetkým zabezpečí účasť zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní a poradenstve. Pozornosť sa upriami najmä na ďalšie odborné vzdelávanie v odvetviach priemyslu, remesiel a služieb (strojárstvo, elektrotechnika, automobilový a ťažobný priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, drevárstvo či poľnohospodárstvo a iné).

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania