slider

SAAIC a EPALE

SAAIC a EPALE

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) podporuje a koordinuje vzdelávacie a výskumné programy a iné aktivity medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ostatných vzdelávacích organizácií, v súčasnosti najmä európsky program Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (NAE+VOP).  Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) ako Národná podporná služba (NSS) pre platformu EPALE nadviazala  spoluprácu s agentúrou NAE+VOP  v rámci šírenia a podpory programu Erasmus+ (vzdelávanie dospelých) a komunity užívateľov platformy EPALE.
Národný ústav celoživotného vzdelávania